รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร)

  • พิมพ์

 

 

 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

 (ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร)

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

 

 

Attachments:
Download this file (recruitment473.pdf)recruitment473.pdf[ ]644 kB