รับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ)

  • พิมพ์

รับสมัครบุคคลคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ)

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

 

 

Attachments:
Download this file (recruitment444.pdf)recruitment444.pdf[ ]3592 kB