รับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้โดยวิธีสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ)

  • พิมพ์

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้โดยวิธีสัมภาษณ์

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

(โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ)

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

 

 

Attachments:
Download this file (recruitment442.pdf)recruitment442.pdf[ ]1117 kB