รับสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง พี่เลี้ยง (ภาควิชาคหกรรมศาสตร์)

  • พิมพ์

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ตำแหน่ง พี่เลี้ยง (ภาควิชาคหกรรมศาสตร์)

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

Attachments:
Download this file (recruitment441.pdf)recruitment441.pdf[ ]102 kB