รับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยวิธีสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร)

  • พิมพ์

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยวิธีสัมภาษณ์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร)

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

 

 

Attachments:
Download this file (recruitment431.pdf)recruitment431.pdf[ ]141 kB