รับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร)

  • พิมพ์


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร)

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

Attachments:
Download this file (recruitment422.pdf)recruitment422.pdf[ ]244 kB