รับสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ

  • พิมพ์

 

 

 

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

สังกัด ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

 

 

Attachments:
Download this file (recruitment415.pdf)recruitment415.pdf[ ]132 kB