kasetsart
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
หลักสูตร
หน่วยงานภายในคณะ
ทุนการศึกษา ติดต่อเรา

รับสมัครงาน

ประกาศ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ)

ประกาศ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย

(ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ)

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

Attachments:
Download this file (recruitment379.pdf)recruitment379.pdf[ ]562 kB

ค้นหา

 

เข้าสู่ระบบ

 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588,0-2579-6130
โทรสาร 0-2579-6152