รับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้โดยวิธีสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ภาควิชาสัตวบาล)

  • พิมพ์

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้โดยวิธีสัมภาษณ์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ภาควิชาสัตวบาล)

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

 

 

Attachments:
Download this file (recruitment608.pdf)recruitment608.pdf[ ]427 kB