รับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ภาควิชาสัตวบาล)

  • พิมพ์

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ภาควิชาสัตวบาล)

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

 

 

Attachments:
Download this file (recruitment579.pdf)recruitment579.pdf[ ]411 kB