ประชุมหารือการพัฒนาความร่วมมือ กับ บริษัท Amlan สหรัฐอเมริกา (25 ส.ค. 57)

  • พิมพ์

ผศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร และ ผศ.ดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ประชุมหารือการพัฒนาความร่วมมือ กับ บริษัท Amlan สหรัฐอเมริกา (Mr Ron Cravens, President) และรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จับสารพิษในระบบทางเดินอาหารของสัตว์ โดย Dr. Fang Chi (Director of Technical Services, Amlan, USA) เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 57 ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร