นิสิตนักศึกษาจาก National Chung Hsing University (NCHU) ประเทศไต้หวัน เข้าเยี่ยมชมคณะเกษตร (15 ก.ค. 57)

  • พิมพ์

คณะเกษตรเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ผศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร ผศ.ดร.สุดสายสิน แก้วเรือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และคณาจารย์คณะเกษตร ให้การต้อนรับ ดร.Chien-The Chen และ ดร.San-Gwang Hwang คณะอาจารย์และนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษาจาก National Chung Hsing University (NCHU) ประเทศไต้หวัน  ที่เข้าเยี่ยมชมคณะเกษตร และคณะเกษตร กำแพงแสน ทั้งนี้ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารคณะเกษตร ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร