kasetsart
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
หลักสูตร
หน่วยงานภายในคณะ
ทุนการศึกษา ติดต่อเรา

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
รายละเอียดหลักสูตรระดับปริญญาตรีคณะเกษตร 22 ธันวาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (XA28) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 16 มกราคม 2563
คณะเกษตร เปิดรับ TCAS1: Portfolio (2 - 16 ธันวาคม 2562) 02 ธันวาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (XA28) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 06 พฤศจิกายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (XA28) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 15 มีนาคม 2562
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญตรี คณะเกษตร TCAS 62 รอบ 2 06 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (XA28) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 20 พฤศจิกายน 2561
ขยายเวลารับสมัคร TCAS รอบ 5/2 สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน หลักสูตรนานาชาติ (รับสมัคร 20-23 ก.ค. 61) 20 กรกฎาคม 2561
กำหนดการสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 18 พฤษภาคม 2560
ประกาศรายชื่อที่สอบสัมภาษณ์ผ่านและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ คณะเกษตร รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2560 16 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรง โครงการหลักสูตรวิทยาศาสบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ คณะเกษตร รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2560 06 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาโครงการนิสิตไทยหัวใจเกษตร ปีการศึกษา 2560 24 มกราคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์เข้าศึกษาในคณะเกษตร ตามโครงการนิสิตไทยหัวใจเกษตร โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) 19 มกราคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์เข้าศึกษาในคณะเกษตร ตามโครงการนิสิตไทยหัวใจเกษตร โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 16 มกราคม 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในคณะเกษตร ตามโครงการนิสิตไทยหัวใจเกษตร โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 07 พฤศจิกายน 2559
โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) รับสมัครนิสิตใหม่ ในระบบรับตรง รอบที่ 1 ปี 60 25 ตุลาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการนิสิตไทยหัวใจเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559 17 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ คณะเกษตร ระบบรับตรง รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2559 12 กุมภาพันธ์ 2559
The applicants eligible for English examination to study in the Tropical Agriculture International Program, First Round Direct Admission Academic Year 2016 09 กุมภาพันธ์ 2559
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ (โครงการรับตรง) เพื่อเข้าศึกษา ในโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ คณะเกษตร รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2559 09 กุมภาพันธ์ 2559

ค้นหา

 
 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152