kasetsart

Display # 
Title Published Date
ประกาศ สอบราคาจ้างทำระบบบ่อน้ำบาดาล ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี จำนวน 4 บ่อ 1 รายการ 23 November 2015
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ถังเลี้ยงเชื้อ (Fermenter) และชุดอุปกรณ์พ่วง 27 October 2015
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง จำนวน 1 ชุด 19 August 2015
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องบดผงระบบกึ่งอัติโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 02 July 2015
ประกาศสอบราคาซื้อตู้อบลมร้อนแบบถาด จำนวน 1 ตู้ 04 June 2015
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องบดผงระบบกึ่งอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 04 June 2015
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ 3 กระบอกตา เทคนิคโพลาไรเซชั่นพร้อมชุดถ่ายทอดสัญาณภาพ จำนวน 1 ชุด 04 June 2015
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เตียงนอนสองชั้น พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 ชุด 05 February 2015
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของพืช จำนวน 1 ชุด 18 December 2014
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องเป่าหุ่นระบบไอน้ำ จำนวน 1 เครื่อง 18 December 2014
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง 18 December 2014
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องชุดตรวจสอบพฤติกรรมของน้ำในดินพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด 18 December 2014
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องเขย่าผสมสารในหลอดทดลอง จำนวน 5 เครื่อง 18 December 2014
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ จำนวน 4 ชุด 18 December 2014
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องกลึง จำนวน 1 ชุด 10 November 2014
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องจีพีเอส (ความแม่นยำสูง) และโปรแกรมอ่านข้อมูล จำนวน 2 เครื่อง 29 October 2014
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ กล้องจุลทรรศน์แบบ 3 มิติ จำนวน 1 ชุด 27 October 2014
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ตู้แช่ตัวอย่าง 2-8 องศาเซลเซียส จำนวน 2 เครื่อง 24 October 2014
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ตู้อบลมร้อน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง 24 October 2014
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดสกัดน้ำมันแบบเย็น จำนวน 1 ชุด 24 October 2014

ค้นหา

 
 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152