kasetsart

Display # 
Title Published Date
กำหนดการ โครงการ “รู้เรียน รู้เล่น รู้คิด ประจำปีการศึกษา 2559” 29 July 2016
โครงการเสริมสมรรถภาพทางกายและสุขภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15 July 2016
เลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28 June 2016
เปิดรับสมัครผู้มีสิทธิรับเลือกเป็นกรรมการสภาพนักงาน (20-24 มิถุนายน 59) 17 June 2016
ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา เรื่อง กำหนดขั้นตอนและวิธีการสรรหาหัวหน้าภาควิชาโรคพืช 16 June 2016
กำหนดการงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะเกษตร 2559 31 March 2016
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย Agri Bio-Science Camp ครั้งที่ 7 24 March 2016
วันครอบครัวพืชสวน ครั้งที่ 1 15 March 2016
บริจาคโลหิต 10 มี.ค. 59 23 February 2016
กำหนดการและใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Agri Bio-Science Camp ครั้งที่ 7 17 February 2016
ประกวดพืชไร่ ในงานเกษตรแฟร์ 2559 21 January 2016
แบบฟอร์มสมัครเพื่อขอรับรางวัลแด่ผู้ทำคุณประโยชน์และชื่อเสียงให้กับ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21 January 2016
กำหนดการ "AGGIE DAY'59" 17 December 2015
กำหนดการ "ผู้บริหารพบบุคลากรคณะเกษตร และงานเสวนา ปี 2558" 17 December 2015
โครงการรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2557 12 December 2015
กำหนดการวันฝึกซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2558 15 October 2015
ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 13 October 2015
แจ้งผลการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติของ ปอมท. ประจำปี 2558 12 October 2015
กำหนดเวลา/วันซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะเกษตร ครั้งที่ 1 28 September 2015
กำหนดการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. 22 September 2015

ค้นหา

 

เข้าสู่ระบบ

 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588,0-2579-6130
โทรสาร 0-2579-6152