kasetsart

เปิดรับสมัคร Agri Bio-Science Camp ครั้งที่ 9

 Agri Bio-Science Camp ครั้งที่ 9 (20-22 เม.ย. 61)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 23 มี.ค. 61

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

 

 

ค้นหา

 

เข้าสู่ระบบ

 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588,0-2579-6130
โทรสาร 0-2579-6152