kasetsart

เปิดรับสมัครผู้มีสิทธิรับเลือกเป็นกรรมการสภาพนักงาน (20-24 มิถุนายน 59)

เปิดรับสมัครผู้มีสิทธิรับเลือกเป็นกรรมการสภาพนักงาน

วันจันทร์ที่ 20 - วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ค้นหา

 

เข้าสู่ระบบ

 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588,0-2579-6130
โทรสาร 0-2579-6152