kasetsart

กำหนดเวลา/วันซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะเกษตร ครั้งที่ 1

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดเวลา/วันซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

คณะเกษตร ครั้งที่ 1

วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2558


ขอให้บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต คณะเกษตรทุกท่าน เข้ารับการฝึกซ้อมย่อยในวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2558

ลงทะเบียน : ณ โถงชั้น 1 อาคารวชิรานุสรณ์  เวลา 7.00 น.

การแต่งกาย
บัณฑิตชาย / หญิง : แต่งชุดนิสิตพิธีการ กระโปรงหรือกางเกงขายาวสีกรมท่า ถุงเท้าและรองเท้าหนังสีดำหุ้มส้น ไม่มีโลหะ และลวดลาย เข็มขัดสีดำ บัณฑิตชายใส่เทคไทสีเขียวของมหาวิทยาลัย

มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต : **ไม่ต้องติดเข็มพระพิรุณ และกระดุมโลหะของมหาวิทยาลัย**

บัณฑิตหญิง : เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น กระดุมเสื้อทั่วไป กระโปรงสีกรมท่า รองเท้าหนังสีดำหุ้มส้น ไม่มีโลหะ และลวดลาย

บัณฑิตชาย : เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว กระดุมเสื้อทั่วไป การเกงขายาวสีกรมท่า (งดกางเกงสีดำ) และใส่เนคไทสีเขียวของมหาวิทยาลัย ถุงเท้าและรองเท้าหนังสีดำหุ้มส้น ไม่มีโลหะ และลวดลาย

 

*** กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ***

*** คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและข้อปฏิบัติของผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ***

***แบบสอบถามความคิดเห็น บัณฑิต/มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต คณะเกษตร

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558***

(ขอความร่วมมือบัณฑิต กรอกข้อมูลเพื่อการพัฒนาคณะเกษตร - ตั้งแต่วันที่ 7-14 ต.ค. 58)

 

 

ค้นหา

 
 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152