รับสมัครงาน

ประกาศกำหนดการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ คณะเกษตร

  • Print

ประกาศกำหนดการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ คณะเกษตร

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

Attachments:
Download this file (recruitment636.pdf)recruitment636.pdf[ ]430 kB