ดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารคณะเกษตร มอบดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในงานครบรอบวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ (16 ธ.ค. 57)

  • Print

  ดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารคณะเกษตร  มอบดอกไม้แสดงความยินดีให้กับ รศ.ดร.ศศิวิมล มีอำพล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เนื่องในงานครบรอบวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ณ คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557