คณะผู้บริหารคณะเกษตรได้เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในการจัดงานแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติ “เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง”รุ่นที่ 13 ให้แก่นิสิตเก่า มก. (8 ธ.ค. 57)

  • Print

       คณะผู้บริหารคณะเกษตรได้เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในการจัดงานแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติ “เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง”รุ่นที่ 13 ให้แก่นิสิตเก่า มก. จำนวน 14  ท่าน พิธีเชิดชูเกียรติ“เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง” ที่ได้รับตำแหน่งสูงขึ้นหรือเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ จำนวน 20 คน และนิสิตเก่า มก. ทำชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ จำนวน 11 คน บุคลากร มก. ทำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 30 รายการ บุคลากร มก. ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ จำนวน 4 คน และหน่วยงาน มก. ทำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 3 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม B โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว