สมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิคลังสมองสหกรณ์ไทย และบริษัทฟาร์มแชนแนล (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดการประชุมเสวนาทิศทางการปฏิรูปประเทศไทยในอนาคต เรื่อง “สหกรณ์ไทยไปให้รอด” (21 พ.ย. 57)

  • Print

      สมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิคลังสมองสหกรณ์ไทย และบริษัทฟาร์มแชนแนล (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดการประชุมเสวนาทิศทางการปฏิรูปประเทศไทยในอนาคต เรื่อง “สหกรณ์ไทยไปให้รอด” เพื่อระดมแนวคิดทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนทิศทางปฏิรูปภาคสหกรณ์ไทย ทั้งด้านกฎหมาย เศรษฐกิจ การศึกษา และการจัดการ โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิใน 6 ด้านสำคัญเป็นผู้ร่วมอภิปรายในมุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษา กฎหมาย เครือข่ายสหกรณ์ สหกรณ์ และสื่อมวลชน ณ ห้องประชุมรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557