คณบดีคณะเกษตร และผู้บริหารคณะเกษตร ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานเกษตรแฟร์ปากช่อง‘57 (3 ธ.ค. 57)

  • Print

         ผศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร และผู้บริหารคณะเกษตร ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานเกษตรแฟร์ปากช่อง‘57 โดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน ในการการจัดงานนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยว จัดแสดงงานวิจัย และผลิตผลด้านเกษตรภายในท้องถิ่น โดยคณบดีคณะเกษตรให้เกียรติเป็นประธานรับมอบเงินสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล ชมรมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปากช่อง บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) และบริษัทเสริมสุข จำกัด(มหาชน) ณ อาคารสโมสร ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ เมื่อวันที่  3 ธันวาคม 2557