ผศ.ดร.สุดสายสิน แก้วเรือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมงานแสดงความยินดี เนื่องในงานครบรอบวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบ 45 ปี (28 พ.ย. 57)

  • Print

        ผศ.ดร.สุดสายสิน แก้วเรือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร  เข้าร่วมงานแสดงความยินดี ให้กับ รศ.ดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เนื่องในงานครบรอบวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบ 45 ปี ณ คณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557