kasetsart

กิจกรรมคณะเกษตร

ผศ.ดร.สุดสายสิน แก้วเรือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมงานแสดงความยินดี เนื่องในงานครบรอบวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบ 45 ปี (28 พ.ย. 57)

        ผศ.ดร.สุดสายสิน แก้วเรือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร  เข้าร่วมงานแสดงความยินดี ให้กับ รศ.ดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เนื่องในงานครบรอบวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบ 45 ปี ณ คณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

ค้นหา

 

เข้าสู่ระบบ

 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588,0-2579-6130
โทรสาร 0-2579-6152