คณบดีคณะเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์ นิสิต และบุคลากรคณะเกษตร เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน (3 ธ.ค. 57)

  • Print

      ผศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร นำคณะผู้บริหาร นิสิต และบุคลากรคณะเกษตร เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ถวายเป็นราชสักการะ ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา เพื่อแสดงความมุ่งมั่นที่จะเป็นข้าราชการที่ดีให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557