คณะผู้บริหาร คณะเกษตร เข้าร่วมงานวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 35 ปี (12 พ.ย. 57)

  • Print

ผศ.ดร.พัชรียา บุญกอแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมงานวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 35 ปี และวางพวงมาลาเพื่อแสดงความเคารพหม่อมหลวงชูชาติ กำภู ผู้ก่อตั้งวิทยาเขตกำแพงแสน ณ สระพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557