ผู้บริหารคณะเกษตร มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี พิธีเปิดตึกสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. (28 ต.ค. 57)

  • Print

 

ผศ.ดร.สุดสายสิน แก้วเรือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร มอบดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในพิธีเปิดอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลังใหม่ซึ่งเป็นอาคารปฏิบัติการทางด้านการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ณ ห้อง Auditorium อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557