kasetsart

กิจกรรมคณะเกษตร

ผู้บริหารคณะเกษตร มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี พิธีเปิดตึกสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. (28 ต.ค. 57)

 

ผศ.ดร.สุดสายสิน แก้วเรือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร มอบดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในพิธีเปิดอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลังใหม่ซึ่งเป็นอาคารปฏิบัติการทางด้านการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ณ ห้อง Auditorium อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557

   
   

 

ค้นหา

 

เข้าสู่ระบบ

 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588,0-2579-6130
โทรสาร 0-2579-6152