kasetsart

  1. ข่าวทั่วไป
  2. ประชุม / อบรม / สัมมนา
  3. รับสมัครงาน
  4. จัดซื้อ จัดจ้าง
  5. สาระน่ารู้

ประชาสัมพันธ์ข่าว 

 

 *** อ่านประชาสัมพันธ์ข่าวทั่วไปทั้งหมด ***

ประกาศรับสมัครงาน ประจำเดือน มีนาคม 2563 

ประกาศรับสมัครงาน ประจำเดือน เมษายน 2563

ประกาศรับสมัครงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

 

 

*** อ่านประกาศรับสมัครงานทั้งหมด ***

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปี 2563

 

 *** อ่านประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด ***

 

ปฏิทินกิจกรรม

 

การจัดทำแผนงบประมาณเงิน
รายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

Read more...
 

ห้องปฏิบัติการกลางคณะเกษตร

 

E-Learning คณะเกษตร

บริษัท โปรครอป ที แอนด์ โอ จำกัด มอบทุนสนับสนุนการศึกษาและวิจัย (25 ก.ย. 57)

คณบดีได้ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก บริษัท โปรครอป ที แอนด์ โอ จำกัด ในการนี้ทางบริษัทได้มอบทุนสนับสนุนการศึกษาและวิจัย เพื่อศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับสนามหญ้า ให้กับภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร เป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท ในวันที่ 25 ก.ย. 57

   
   

 

 

เข้าสู่ระบบ

 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152