kasetsart

  1. ข่าวทั่วไป
  2. ประชุม / อบรม / สัมมนา
  3. รับสมัครงาน
  4. จัดซื้อ จัดจ้าง
  5. สาระน่ารู้

ประชาสัมพันธ์ข่าว 

 

 *** อ่านประชาสัมพันธ์ข่าวทั่วไปทั้งหมด ***

ประกาศรับสมัครงาน ประจำเดือน มีนาคม 2563 

ประกาศรับสมัครงาน ประจำเดือน เมษายน 2563

ประกาศรับสมัครงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

 

 

*** อ่านประกาศรับสมัครงานทั้งหมด ***

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปี 2563

 

 *** อ่านประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด ***

 

ปฏิทินกิจกรรม

 

การจัดทำแผนงบประมาณเงิน
รายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

Read more...
 

ห้องปฏิบัติการกลางคณะเกษตร

 

E-Learning คณะเกษตร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้โดยวิธีสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร)

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้โดยวิธีสัมภาษณ์

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร)

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

 

 

Attachments:
Download this file (recruitment489.pdf)recruitment489.pdf[ ]354 kB
 

เข้าสู่ระบบ

 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152