Central Lab : Faculty of Agriculture KU.
แนะนำหน่วยงาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 08 มีนาคม 2011 เวลา 09:07 น.

   

  

     คณะเกษตรรับเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งแต่ปี 2550 ถึงปี 2554 คณะเกษตรจึงได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการกลางเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการเรียนการสอน และรองรับงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร โดยเน้นทางด้านเครื่องมือกลางที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เกษตร เพื่อการใช้เทคนิคใหม่ๆ ที่ทันสมัย ในการทดลองวิจัยวิทยาศาสตร์เกษตรเชิงบูรณาการ ห้องปฏิบัติการกลางสามารถให้บริการและสนับสนุนการทำงานศึกษาวิจัย ในลักษณะบูรณาการทั้งภายในคณะเกษตร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และระหว่างหน่วยงานเครือข่ายของคณะเกษตร

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2011 เวลา 04:05 น.
 
 
_20110308_1787791179.jpg
สมาชิก : 64
Content : 12
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 62177